COMITÉ DE PROGRAMA

Presidencia: Carmen Fajardo Montaña

Vocalía: Julia Álvarez Hernández

Vocalía: Justo Castaño Fuentes

Vocalía: Luis Castaño González

Vocalía: Sonia Gaztambide Sáenz

Vocalía: Itxaso Rica Echevarría

Vocalía: Alfonso Soto González

Vocalía: Alfonso Soto Moreno

Vocalía: Silvia Wengrowicz Soiffer